restaurant marigold catba

173 Đường 1/4, Cát Bà

090 435 55 86

marigoldcatba@gmail.com

karaoke marigold catba

48-50 Núi Ngọc, Cát Bà

090 467 49 48

marigoldcatba@gmail.com

newone club

30 Núi Ngọc, Cát Bà

090 467 49 48

marigoldcatba@gmail.com

Get in touch

Liên hệ với chúng tôi !

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo form này nếu quý khách có bất kì thắc mắc hay khiếu nại gì về dịch vụ mà chúng tôi cung cấp !

Chúng tôi rất lấy làm cảm kích với mọi ý kiến đóng góp để ngày một hoàn thiện hơn, mang đến một trải nghiệm tốt hơn nữa khi phục vụ quý khách.